Kardiološki pregled

Kardiološki pregled

 

Ordinacija Vaša kuća zdravlja pruža usluge dijagnostičkih pregleda iz područja kardiologije, uz kompletnu ultrazvučnu djagnostiku.

Ukoliko vam treba pregled interniste kardiologa naši specijalisti internisti vam stoje na raspolaganju.

Ordinacija Vaša kuća zdravlja pravo je mesto da rešite sve nedoumice i lečenje sledećih simptoma i stanja bolesnika:

 • bol u grudnom košu
 • nepravilni rad srčanog ritma (“preskakanje srca”)
 • osećaj nedostatka vazduha
 • nepodnošenje fizičkog napora
 • vrtoglavice, mutan vid i gubitak svesti
 • povišen krvni pritisak
 • šum na srcu
 • angina pektoris
 • predinfarktna stanja
 • stanja nakon preležanog infarkta
 • slabosti srčanog mišića
 • zatajenje srca
 • aritmije
 • bolesti zalistaka
 • urođene bolesti srca
 • povišene masnoće u krvi
 • kontrola i procena bolesnika lečenih antikoagulantnom terapijom

Kardiološki pregled je specijalistički pregled kardiologa koji na temelju anamneze, kliničkog pregleda te niže navedenih pretraga postavlja ispravnu dijagnozu bolesti i propisuje terapiju.

Drugo mišljenje subspecijaliste kardiologije se temelji na detaljnom pregledu bolesnika, pomnoj analizi dosadašnje medicinske dokumentacije te učinjenih dopunskih kardioloških pretraga. Drugo mišljenje se izdaje na traženje bolesnika koji želi dopunsko medicinsko mišljenje radi potvrde ili moguće dopune ili promene postavljene dijagnoze i načina lečenja.

Kardiološki pregled - ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca s kolor dopplerom je kardiološka pretraga koja s velikom sigurnošću omogućuje procenu funkcije srca te bolesti srčanih zalistaka, prirođenih srčanih grešaka, bolesti srčanog mišića i aorte. Radimo i ultrazvuk srca kod dece.

Kardiološki pregled - ergometrija

Ergometrija je test opterećenja na pokretnoj traci uz kontinuirano praćenje srčanih funkcija pomoću kojeg se postavlja dijagnoza opterećenjem izazvanih poremećaja rada ritma srca (aritmija), angine pektoris, poremećaja kretanja krvnoga pritiska i opterećenjem izazvane slabosti srca.

Kardiološki pregled - elektrokardiogram (EKG)

To je pretraga koja omogućava uvid u osnovne funkcije srca i srčana patološka stanja. Tako se elektrokardiogramom mogu ustanoviti poremećaji ritma srca, angina pektoris, znaci preboljelog infarkta srca, bolesti ovojnica srca, hipertrofije srca, elektrolitski poremećaji i drugo.

Kardiološki pregled - holter

EKG je dinamički elektrokardiogram pri kojem se obavlja 24-satno snimanje EKG-a za vreme uobičajenih dnevnih aktivnosti bolesnika pomoću malog prenosnog lektrokardiografskog aparata.

Zakažite pregled

© Sva prava zadržana. Vaša kuća zdravlja