PAPA test

PAPA test je vrsta brisa koji se uzima iz regije grlića (cerviksa) materice i predstavlja rutinski preventivni ginekološki pregled koji se koristi za otkrivanje potencijalnih abnormalnosti na grliću materice a prvenstveno u cilju otkrivanja promena koje mogu ukazivati na postojanje raka (karcinoma) grlića materice ili za postojanje povećanog rizika za njegov nastanak.

PAPA test se smatra jednim od najuspešnijih I najjednostavnijih preventivnih medicinskih postupaka koji se sprovodi u cilju ranog otkrivanja karcinoma. Konkretno, povezuje se sa smanjenjem stope umiranja  od raka grlića materice za 70%  od kako je u svetu, u razvijenim zemljama, uveden u rutinske preglede  1941.g.

Osnovne informacije:

PAPA test sa kolposkopijom predstavlja inicijalnu metodu u ranoj dijagnostici postojanja karcinoma ali se njom ne postavlja definitivna dijagnoza.

Ukoliko se ovim testom dobiju rezultati koji ukazuju na sumnju da postoje odeređena oboljenja, pacijnetkinja se upućuje na dopunske dijagnostičke procedure – npr. ispitivanje postojanja infekcije izazvane  sa HPV (humani papiloma virus) a može se raditi I biopsija grlića materice

PAPA testom se može postaviti I sumnja na postojanje prisustva I nekih drugih bolesti I infekcija

Po protokolu PAPA test se uvek radi zajedno sa kolposkopijom, jer ova kombinovana metoda postiže dijgnostičku tačnost za rak grlića materice i do 98%.

Kako se test izvodi?

Test se izvodi tako što se štapićem na čije se vrhu nalazi  mala četkica uzme bris sa nekoliko regija grlića materice uključujući i cervikalni kanal. Zatim se uzorak sa štapića prenosi  na pločicu I pravi se razmaz koji se zatim prebojava i posmatra pod mikroskopom.

Tokom izvođenja pregleda I uzimanja uzorka sa grlića materice, može se uzeti I bris za testiranje na postojanje infekcije sa humanim papiloma virusom (HPV) da bi se otkrilo eventulano postojanje podtipova ovog virusa koji se povezuju sa povećanim rizikom od nastanka karcinoma grlića

Važno je napomenuti da se HPV testiranje vrši I kod odoba koje su vakcinisane sa HPV vakcinom (dostupne vakcine ne pokrivaju sve visokorizične podtipove virusa)

Postoji pogrešno mišljenje da se kod žena kod kojih je odstranjena materica PAPA test ne radi. Naprotiv, i posle takve hirurške intervencije je potrebno redovno ići na ginekološke preglede a PAPA test se radi sa vaginalnog zida

Priprema:

Kako se pripremiti za kolposkopski pregled i uzimanje PAPA testa

Preporučuje se izbegavanje seksualnih odnosa najmanje 24 sata pre pregleda a upotreba vaginalnih preparata ili vaginalnih supozitorija najmanje 48 sati pre pregleda ( sve navedeno  može uticati na rezultate).
Kod žena koje imaju menstrualne cikluse najbolje je test raditi oko sredine ciklusa – od 8. do 16.dana ciklusa (računa se od prvog dana menstrualnog krvarenja)
Takođe je važno obavestiti lekara o eventualnim alergijama ili prethodnim ginekološkim problemima i/ili intervencijama kako bi se postupak pravilno izveo i protumačio.
Razmak između dva uzastopna uzimanja uzorka tkiva za PAPA test potrebno je da vremenski razmak bude najmanje 6 nedelja

U Poliklinici Vasa Kuća Zdravlja na Vidikovcu, možete u prijatnom i sigurnom ambijentu obaviti kolposkopiju i PAPA test uz stručan i pažljiv nadzor našeg ginekološkog tima.

Nemojte zanemariti važnost redovnih, preventivnih pregleda kao što su kolposkopija i PAPA test. Ove procedure mogu igrati ključnu ulogu u očuvanju vašeg kako reproduktivnog tako i opšteg zdravlja.

Zakažite Vaš redovan sistematski ginekološki pregled ili kolposkopiju sa PAPA testom u Vašoj Kući Zdravlja i možete biti sigurni da ćete dobiti najbolju uslugu i pravi savet za brigu o svom zdravlju. To je mali i jednostavan korak za Vaše zdravlje

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona +381 11 234 22 22