DERMATOLOŠKI PREGLED

Dermatološki pregled uključuje klinički pregled kože i vidljivih sluznica, uz odgovarajuću dijagnostiku, kada se prema potrebi uzima bris za mikološku ili bakteriološku obradu u slučaju sumnje na infekciju, u slučaju potrebe za histopatološkom potvrdom ili isključenjem određene dijagnoze uzima se bioptički uzorak ili se indukuju drugi dijagnostički postupci i laboratorijske pretrage.

Povezane objave: