Kardiologija

Kardiologija

Kardiologija je grana medicine koja proučava funkciju zdravog i bolesnog srca i krvnih sudova, nastanak i prepoznavanje srčanih mana i bolesti kao i bolesti krvnih sudova, a zatim i metode njihovog lečenja. Spada u specijalističku grupu interne medicine. Naziv potiče od dve grčke reči – “cardio” koja označava srce i “logos” (“logia”) – nauka, proučavanje.

Our Pricing Plan

  • Dental Implant$45.00
  • Another Feature$50.00
  • Another Major Feature$55.00
  • Emergency Care$25.00
  • Prescription Drugs$30.00
  • Specialist Visits$20.00
  • Rheumatology$25.00