Covid 19 virus

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je dobila informacije o izbijanju epidemije upale pluća nepoznatog porekla u gradu Vuhanu, u Kini, 31. decembra 2019. godine.

Kineske vlasti su identifikovale novi koronavirus 7. januara 2020. godine i virus je privremeno nazvan 2019-nCoV, da bi 11. februara bolest izazvana ovim virusom nazvana Koronavirus 2019, ili COVID-19.

Generalni direktor SZO je proglasio ovu epidemiju za javnozdravstvenu pretnju od međunarodnog značaja (Public Health Emergency of International Concern) 30. januara 2020. godine.

Poslednje podatke o epidemiološkoj situaciji u vezi COVID-19 možete pogledati ovde 

 

Šta znači „novi koronavirus”?

Koronavirusi (CoV) predstavljaju veliku porodicu virusa koji izazivaju bolesti koje se kreću u opsegu od obične prehlade do ozbiljnih oboljenja kao što su: Bliskoistočni respiratorni sindrom (Middle East Respiratory Syndrome – MERS-CoV) i Teški akutni respiratorni sindrom (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS-CoV). COVID-19 je oboljenje izazvano novim koronavirusom.

 

Poreklo virusa

Pre nego što je prešao na ljude, ovaj virus je najverovatnije potekao od životinja. Mnogi rani slučajevi zaraze novim korona virusom povezani su sa otvorenom pijacom živih i mrtvih divljih i domaćih životinja u Vuhanu u Kini.

 

Kako se možemo zaraziti novim koronavirusom?

Mogući putevi prenošenja novog koronavirusa su:

  1. Direktnim kontaktom sa zaraženom osobom
    • Među osobama koje su u bliskom kontaktu na udaljenosti manjoj od 2 m.
    • Preko kapljica iz disajnih organa koje nastaju pri kijanju, kašljanju ili disanju.
  2. Indirektno, kontaktom sa različitim predmetima ili površinama na kojima virus može da preživi veoma kratak period

 

Osoba se može zaraziti novim koronavirusom dodirivanjem površina ili predmeta sveže kontaminiranim sekretima disajnih organa inficirane osobe, na kojima se nalazi virus, a potom dodirivanja usta, nosa, očiju.

Ljudi koji primaju pošiljke iz područja u kojima je registrovano obolevanje od novog korona virusa nisu u riziku od infekcije. Period inkubacije ovog oboljenja (vreme od nastanka infekcije do pojave prvih simptoma bolesti), na osnovu trenutnih informacija, može biti do 14 dana.

 

Težina oboljenja

Kod većine osoba koje su zaražene ovim virusom razvija se blago respiratorno oboljenje, dok se u 15% slučajeva razvija teška forma bolesti sa komplikacijama kao što su upala pluća, respiratorna insufijencija i u nekim slučajevima smrtni ishod.

Najnoviji podaci ukazuju na to da smrtnost povezana sa ovim virusom iznosi 2%.

 

Znaci i simptomi

Simptomi oboljenja COVID-19 izazvanog novim korona virusom obuhvataju povišenu telesnu temperaturu i kašalj. U ozbiljnijim slučajevima, virus može izazvati upalu pluća pa čak dovesti i do smrtnog ishoda. Starije osobe i osobe koje imaju neko hronično oboljenje, kao što je šećerna bolest ili bolesti srca i krvnih sudova, osetljivije su na razvijanje težeg oblika bolesti.

 

Za bliže informacije kontaktirajte:

 

Ministarstvo zdravlja 064 8945 235

 

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” 011 2684 566 ili institute/zavode za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite