Reumatologija cenovnik

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PREGLEDCENA - RSD
Pregled subspecijaliste reumatologa5000
Kontrolni pregled subspecijaliste reumatologa do 15 dana3000
Pregled subspecijaliste reumatologa - kućna poseta9000

Ostali Cenovnici