Pulmologija cenovnik

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PRELEDCENA - RSD
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa5500
Sprirometrija2500
Bronhodilatacioni test3500
Inhalaciona terapija kiseonikom - do 15 minuta1000
Inhalacija - terapijska (+ cena leka + maska (jednokratno))600
maska za inhalaciju600
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa - kućna poseta9000

Ostali Cenovnici