Pulmologija

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PregledCena - RSD
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa sa spirometrijom - AKCIJA5500
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa4900
Sprirometrija2000
Bronhodilatacioni test3000
Inhalaciona terapija kiseonikom - do 15 minuta1000
Inhalacija - terapijska (uključena cena leka)600
maska za inhalaciju600
Pregled pulmologa/pneumoftiziologa - kućna poseta9000

Ostali Cenovnici