Pedijatrija

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PREGLEDCENA - RSDPOPUST
Pregled pedijatra40000%
Pregled pedijatra - pulmologa50000%
Pregled pedijatra - sistematski u prvoj godini70000%
Pregled pedijatra - dečiji hirurg prof. dr Sanja Sinđić Antunović70000%
Pregled pedijatra - sistematski u prvoj godini prof. dr Sanja Sinđić Antunović90000%
Frenulotomija - prof dr Sanja Sinđić Antunović80000%
UZ pregled kukova beba - prof dr Sanja Sinđić Antunović40000%
Kontrolni pregled pedijatra do 7 dana20000%
Kontrolni pregled pedijatra - pulmologa do 7 dana25000%
UZ regije - deca35000%
UZ pregled kukova beba35000%
Pregled fizijatra-dete do godinu dana45000%
Pregled pedijatra - kućna poseta80000%

Ostali Cenovnici