Pedijatrija cenovnik

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PREGLEDCENA - RSD
Pregled pedijatra4000
Pregled pedijatra - pulmologa5000
Pregled pedijatra - sistematski u prvoj godini7000
Pregled pedijatra - dečiji hirurg prof. dr Sanja Sinđić Antunović7000
Pregled pedijatra - sistematski u prvoj godini prof. dr Sanja Sinđić Antunović9000
Frenulotomija - prof dr Sanja Sinđić Antunović8000
UZ pregled kukova beba - prof dr Sanja Sinđić Antunović4000
Kontrolni pregled pedijatra do 7 dana2000
Kontrolni pregled pedijatra - pulmologa do 7 dana2500
UZ regije - deca3500
UZ pregled kukova beba3500
Pregled fizijatra-dete do godinu dana4500
Pregled pedijatra - kućna poseta8000

Ostali Cenovnici