Patronaža cenovnik

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PRELGEDCENA - RSD
patronaža okolina1000
patronaža naselje1500
patronaža udaljeno naselje2500

Ostali Cenovnici