Kardiologija

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PREGLEDCENA – RSDPOPUST
Pregled subspecijaliste kardiologa sa EKG, savet, terapija45000.00%
Pregled kardiologa konsultanta profesora - docenta - primarijusa60000.00%
Pregled kardiologa konsultanta naučni saradnik60000.00%
Kontrolni pregled kardiologa do 30 dana30000.00%
Kompletan pregled kardiologa, EKG, savet, terapija - kućna poseta90000.00%
Ultrazvuk srca sa Color Doppler-om35000.00%
Holter pritiska 24 h AMP - sa opisom kardiologa40000.00%
Holter pritiska 24 h AMP TEREN - sa opisom kardiologa60000.00%
12- kanalni holter EKG 24 h - sa opisom kardiologa45000.00%
12- kanalni holter EKG 48 h - sa opisom kardiologa70000.00%
12- kanalni holter EKG 24 h TEREN - sa opisom kardiologa70000.00%
12- kanalni holter EKG 48 h TEREN - sa opisom kardiologa100000.00%

Ostali Cenovnici