Intervencije

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PRELGEDCENA - RSDPOPUST
Usluga merenja krvnog pritiska1000%
Bris nosa - Usluga uzorkovanja15010%
Bris grla - Usluga uzorkovanja15010%
Bris jezika - Usluga uzorkovanja15010%
Bris jednog oka - Usluga uzorkovanja15010%
Bris jednog uha - Usluga uzorkovanja15010%
Bris kože - Usluga uzorkovanja15010%
Bris rane - Usluga uzorkovanja30010%
Bris nokta - Usluga uzorkovanja100010%
Strugotina nokta - Usluga uzorkovanja100010%
Iscedak dojke - Usluga uzorkovanja70010%
Biopsija kože (+ HP nalaz)80000%
Usluga uzorkovanja urološkog/ginekološkog brisa7000%
Usluga merenja saturacije kiseonikom1000%
Plasiranje braunile3000%
Plasiranje katetera (+ cena katetera )30000%
Vađenje katetera15000%
Zamena katetera (+ plus cena katetera)35000%
Pregled urologa sa plasiranjem katetera - kućna poseta - urolog +cena katetera120000%
Vadenje katetera - kućna poseta25000%
Zamena katetera - kućna poseta (+ cena katetera)50000%
Kateter - cena15000%
Davanje intramuskularne .inj. - bez leka6000%
Davanje intramuskularne inj. leka sa posebnim režimom -bez leka10000%
Davanje intramuskularne .inj. - bez leka - kućna poseta10000%
Davanje intraartikularne injekcije - bez leka - zavisna od vrste leka2000-60000%
Ortopedska intervencija - blokada,intraartikularna injekcija ( bez leka)25000%
Ortopedska intervencija - intraartikularna injekcija- hijaluron i sl. ( bez leka)60000%
Davanje subkutani .inj. - bez leka6000%
Davanje subkutani .inj. - bez leka - kućna poseta10000%
Davanje intravenskih.inj. - bez leka10000%
Davanje intravenskih.inj. leka sa posebnim režimom davanja - bez leka18000%
Davanje intravenskih.inj. - bez leka - kućna poseta20000%
Davanje infuzionog rastvora - bez leka15000%
Davanje infuzionog rastvora - bez leka - kućna poseta25000%
Davanje inf. rastvora leka sa posebnim režimom davanja - bez leka30000%
Punkcija dojke - hirurg120000%
Reponiranje kile - ručno50000%
Hirurška obrada i ušivanje rane - do 4 šava100000%
Hirurška obrada i ušivanje rane - preko 4 šava150000%
Hirurška obrada i ušivanje rane na licu15000-200000%
Dekubitus - hirurška obrada rane - po rani (+cena leka)od 80000%
Dekubitus - hirurška obrada rane - kućna poseta (+cena leka)od 150000%
Hirurška obrada i previjanje rane50000%
Hirurška obrada i previjanje rane - kućna poseta100000%
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica - ulcus cruris -uračunat lek5000-100000%
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica - ulcus cruris - kućna poseta-uračunat lekod 150000%
Hirurška ablacija nokta - totalna - u lokalnoj anesteziji120000%
Hirurška ablacija nokta - parcijalna - u lokalnoj anesteziji120000%
Incizija perianalnog abscesa140000%
Incizija tromboziranog hemoroida140000%
Ekscizija pilonidalnog sinusa u lokalnoj anesteziji , toaleta, drenaža350000%
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - do 5cm120000%
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - veće od 5cm200000%
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - do 3 cm120000%
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - veće od 3 cm150000%
Hirurško uklanjanje ateroma na licu, toaleta, sutura150000%
Hirurško uklanjanje fibroma, toaleta, sutura100000%
Hirurško uklanjanje higroma - po promeni180000%
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na telu u lok.anestezijiod 150000%
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na licu u lok.anesteziji200000%
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica na koži u lok.anesteziji-do 10 kom- RTN70000%
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica analna regija -do 10 kom- RTN70000%
Uklanjanje keratoza - RTN - do 10 kom70000%
Uklanjanje ksantelazmi - RTN - do 10 kom80000%
Hirurško uklanjanje bradavica na telu, toaleta, sutura - po promeni80000%
Kurje oko, klavus - hir.uklanjanje, toaleta, sutura - po promeni120000%
Kurje oko, klavus - hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura - po promeni - kućna poseta200000%
Hirurška obrada i previjanje opekotina - I/II stepena8000-120000%
Hirurška obrada i previjanje opekotina - I/II stepena - kućna posetaod 150000%
Incizija abscesa na telu, toaleta, drenaža100000%
Hemangiom, hirurško uklanjanje, na telu, toaleta, sutura10000 - 150000%
Ortopedska intervencija - kinezi traka, po regiji15000%
Imobilizacija zgloba - zavoj20000%
Skidanje Imobilizacije zgloba - zavoj15000%
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka sa citologijom120000%
Biopsija kože80000%
Uklanjanje krpelja15000%
Hirurško uklanjanje krpelja50000%
Inhalacija - terapijska (plus cena leka)6000%
Inhalaciona terapija kiseonikom - do 15 minuta10000%
Maska za inhalaciju6000%
Ispiranje ušiju sa otoskopijom25000%
Postavljanje štrajfne sa lekom10000%
Bronhodilatatorni test35000%
Izmazanje - nega porodilje u ordinaciji - usluga babice20000%
Izmazanje - nega porodilje u kućnim uslovima - usluga babice35000%
Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji12000-150000%
Cirkumcizija350000%
Frenulotomija - jezik80000%
Frenulotomija genitalna120000%
PRICK TEST45000%
HP nalaz po uzorku45005%

Ostali Cenovnici