Intervencije

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PregledCena - RSD
Usluga merenja krvnog pritiska100
Bris nosa - Usluga uzorkovanja150
Bris grla - Usluga uzorkovanja150
Bris jezika - Usluga uzorkovanja150
Bris jednog oka - Usluga uzorkovanja150
Bris oba oka - Usluga uzorkovanja250
Bris jednog uha - Usluga uzorkovanja150
Bris oba uha - Usluga uzorkovanja250
Bris kože - Usluga uzorkovanja150
Bris rane - Usluga uzorkovanja150
Bris nokta - Usluga uzorkovanja1000
Strugotina nokta - Usluga uzorkovanja1000
Iscedak dojke - Usluga uzorkovanja700
Biopsija kože (+ HP nalaz)8000
Usluga uzorkovanja urološkog/ginekološkog brisa700
Usluga merenja saturacije kiseonikom100
Plasiranje braunile300
Plasiranje katetera (+ cena katetera )3000
Vađenje katetera1000
Zamena katetera (+ plus cena katetera)3000
Plasiranje katetera - kućna poseta - urolog10000
Vadenje katetera - kućna poseta2500
Zamena katetera - kućna poseta (+ cena katetera)5000
Kateter - običan1000
Kateter - silikonski1500
Davanje intramuskularne .inj. - bez leka500
Davanje intramuskularne inj. leka sa posebnim režimom -bez leka1000
Davanje intramuskularne .inj. - bez leka - kućna poseta1000
Davanje intraartikularne injekcije - bez leka - zavisna od vrste leka1500-6000
Ortopedska intervencija - blokada,intraartikularna injekcija ( bez leka)2000
Ortopedska intervencija - intraartikularna injekcija- hijaluron i sl. ( bez leka)6000
Davanje subkutani .inj. - bez leka500
Davanje subkutani .inj. - bez leka - kućna poseta1000
Davanje intravenskih.inj. - bez leka800
Davanje intravenskih.inj. leka sa posebnim režimom davanja - bez leka1500
Davanje intravenskih.inj. - bez leka - kućna poseta2000
Davanje infuzionog rastvora - bez leka1200
Davanje infuzionog rastvora - bez leka - kućna poseta2500
Davanje inf. rastvora leka sa posebnim režimom davanja - bez leka2500
Previjanje manje rane600 - 1000
Previjanje vece rane1000-3000
Previjanje manje rane - kućna poseta1000-2500
Previjanje vece rane - kućna poseta2500-6000
Skidanje konaca - do 51200
Skidanje konaca - više od 52000
Skidanje konaca - do 5 - kućna poseta2500
Skidanje konaca - vise od 5 - kućna poseta3500
Skidanje konaca - HIRURŠKO
Ušivanje rane - do 4 šava10000
Obrada i ušivanje rane - preko 4 šava12000
Obrada i ušivanje rane na licu15000
Dekubitus hirurška obrada rane - po rani manje (+cena leka)6000
Dekubitus hirurška obrada rane - po rani veće (+ cena leka)12000
Hirurška obrada i previjanje rane5000
Hirurška obrada i previjanje rane - kućna poseta8000
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica - ulcus cruris -uračunat lek10000
Ablacija nokta - totalna - u lokalnoj anesteziji12000
Ablacija nokta - parcijalna - u lokalnoj anesteziji10000
Incizija perianalnog abscesa12000
Incizija tromboziranog hemoroida12000
Ekscizija pilonidalnog sinusa, toaleta, drenaža30000
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - do 5cm12000
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - veće od 5cm20000
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - do 3 cm8000
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - veće od 3 cm12000
Hirurško uklanjanje ateroma na licu, toaleta, sutura15000
Hirurško uklanjanje fibroma, toaleta, sutura10000
Hirurško uklanjanje higroma - po promeni15000
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na telu u lok.anesteziji15000
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na licu u lok.anesteziji20000
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica na koži u lok.anesteziji-do 10 kom- RTN5900
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica analna regija -do 10 kom- RTN5900
Uklanjanje keratoza - RTN - do 10 kom5900
Uklanjanje ksantelazmi - RTN - do 10 kom5900
Hirurško uklanjanje bradavica na telu, toaleta, sutura - po promeni8000
Kurje oko, klavus - hir,uklanjanje, toaleta, sutura - po promeni8000
Kurje oko, klavus - hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura - po promeni - kućna poseta20000
Obrada i previjanje opekotina - I/II stepena8000
Obrada i previjanje opekotina - I/II stepena - kućna poseta12000
Incizija abscesa na telu, toaleta, drenaža8000
Hirurška ekscizija abscesa na telu, toaleta, sutura10000
Hemangiomi, hirurško uklanjanje, na telu, toaleta, sutura15000
Ortopedska intervencija - kinezi traka, po regiji1000
Imobilizacija zgloba - zavoj2000
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka sa citologijom12000
Biopsija kože8000
Uklanjanje krpelja1500
Hirurško uklanjanje krpelja5000
Inhalacija - terapijska (uključena cena leka)600
Inhalaciona terapija kiseonikom - do 15 minuta1000
Maska za inhalaciju600
Ispiranje ušiju2000
Postavljanje štrajfne sa lekom600
Bronhodilatatorni test3000
Izmazanje2000
Izmazanje - kućna poseta3500
Punkcija dojke sa citologijom12000
Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji6000
Cirkumcizija35000
Frenulotomija jezika6000
Frenulotomija genitalna12000
PRICK TEST4000
HP nalaz po uzorku4500

Ostali Cenovnici