Intervencije cenovnik

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PRELGEDCENA - RSD
Usluga merenja krvnog pritiska100
Bris nosa - Usluga uzorkovanja150
Bris grla - Usluga uzorkovanja150
Bris jezika - Usluga uzorkovanja150
Bris jednog oka - Usluga uzorkovanja150
Bris jednog uha - Usluga uzorkovanja150
Bris kože - Usluga uzorkovanja150
Bris rane - Usluga uzorkovanja300
Bris nokta - Usluga uzorkovanja1000
Strugotina nokta - Usluga uzorkovanja1000
Iscedak dojke - Usluga uzorkovanja700
Biopsija kože (+ HP nalaz)8000
Usluga uzorkovanja urološkog/ginekološkog brisa700
Usluga merenja saturacije kiseonikom100
Plasiranje braunile300
Plasiranje katetera (+ cena katetera )3000
Vađenje katetera1500
Zamena katetera (+ plus cena katetera)3500
Pregled urologa sa plasiranjem katetera - kućna poseta - urolog +cena katetera12000
Vadenje katetera - kućna poseta2500
Zamena katetera - kućna poseta (+ cena katetera)5000
Kateter - cena1500
Davanje intramuskularne .inj. - bez leka600
Davanje intramuskularne inj. leka sa posebnim režimom -bez leka1000
Davanje intramuskularne .inj. - bez leka - kućna poseta1000
Davanje intraartikularne injekcije - bez leka - zavisna od vrste leka2000-6000
Ortopedska intervencija - blokada,intraartikularna injekcija ( bez leka)2500
Ortopedska intervencija - intraartikularna injekcija- hijaluron i sl. ( bez leka)6000
Davanje subkutani .inj. - bez leka600
Davanje subkutani .inj. - bez leka - kućna poseta1000
Davanje intravenskih.inj. - bez leka1000
Davanje intravenskih.inj. leka sa posebnim režimom davanja - bez leka1800
Davanje intravenskih.inj. - bez leka - kućna poseta2000
Davanje infuzionog rastvora - bez leka1500
Davanje infuzionog rastvora - bez leka - kućna poseta2500
Davanje inf. rastvora leka sa posebnim režimom davanja - bez leka3000
Punkcija dojke - hirurg12000
Reponiranje kile - ručno5000
Hirurška obrada i ušivanje rane - do 4 šava10000
Hirurška obrada i ušivanje rane - preko 4 šava15000
Hirurška obrada i ušivanje rane na licu15000-20000
Dekubitus - hirurška obrada rane - po rani (+cena leka)od 8000
Dekubitus - hirurška obrada rane - kućna poseta (+cena leka)od 15000
Hirurška obrada i previjanje rane5000
Hirurška obrada i previjanje rane - kućna poseta10000
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica - ulcus cruris -uračunat lek5000-10000
Hirurško lecenje ulkusnih rana potkolenica - ulcus cruris - kućna poseta-uračunat lekod 15000
Hirurška ablacija nokta - totalna - u lokalnoj anesteziji12000
Hirurška ablacija nokta - parcijalna - u lokalnoj anesteziji12000
Incizija perianalnog abscesa14000
Incizija tromboziranog hemoroida14000
Ekscizija pilonidalnog sinusa u lokalnoj anesteziji , toaleta, drenaža35000
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - do 5cm12000
Hirurško uklanjanje lipoma, toaleta, sutura - veće od 5cm20000
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - do 3 cm12000
Hirurško uklanjanje ateroma, toaleta, sutura - veće od 3 cm15000
Hirurško uklanjanje ateroma na licu, toaleta, sutura15000
Hirurško uklanjanje fibroma, toaleta, sutura10000
Hirurško uklanjanje higroma - po promeni18000
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na telu u lok.anestezijiod 15000
Hirurško uklanjanje mladeža i tumora na licu u lok.anesteziji20000
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica na koži u lok.anesteziji-do 10 kom- RTN7000
Uklanjanje kondiloma i/ili bradavica analna regija -do 10 kom- RTN7000
Uklanjanje keratoza - RTN - do 10 kom7000
Uklanjanje ksantelazmi - RTN - do 10 kom8000
Hirurško uklanjanje bradavica na telu, toaleta, sutura - po promeni8000
Kurje oko, klavus - hir.uklanjanje, toaleta, sutura - po promeni12000
Kurje oko, klavus - hirurško uklanjanje na telu, toaleta, sutura - po promeni - kućna poseta20000
Hirurška obrada i previjanje opekotina - I/II stepena8000-12000
Hirurška obrada i previjanje opekotina - I/II stepena - kućna posetaod 15000
Incizija abscesa na telu, toaleta, drenaža10000
Hemangiom, hirurško uklanjanje, na telu, toaleta, sutura10000 - 15000
Ortopedska intervencija - kinezi traka, po regiji1500
Imobilizacija zgloba - zavoj2000
Skidanje Imobilizacije zgloba - zavoj1500
Punkcija čvora štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka sa citologijom12000
Biopsija kože8000
Uklanjanje krpelja1500
Hirurško uklanjanje krpelja5000
Inhalacija - terapijska (plus cena leka)600
Inhalaciona terapija kiseonikom - do 15 minuta1000
Maska za inhalaciju600
Ispiranje ušiju sa otoskopijom2500
Postavljanje štrajfne sa lekom1000
Bronhodilatatorni test3500
Izmazanje - nega porodilje u ordinaciji - usluga babice2000
Izmazanje - nega porodilje u kućnim uslovima - usluga babice3500
Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji12000-15000
Cirkumcizija35000
Frenulotomija - jezik8000
Frenulotomija genitalna12000
PRICK TEST4500
HP nalaz po uzorku4500

Ostali Cenovnici