Interna Medicina

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PregledCena - RSD
Pregled interniste ,EKG i UZ srca sa Color Dopplerom4500
Pregled interniste sa EKG-m3500
Pregled interniste - kućna poseta8000
Pregled interniste ,EKG i UZ srca sa Color Dopplerom4500
Pregled interniste - preoperativna priprema3500
Ultrazvuk srca sa Color Doppler-om3500
EKG - bez opisa600
EKG - sa opisom1500
EKG TEREN1500
EKG TEREN - sa opisom2500
Holter pritiska 24 h AMP - sa opisom kardiologa3500
Holter pritiska 24 h AMP TEREN - sa opisom kardiologa5500
12- kanalni holter EKG 24 h - sa opisom kardiologa4000
12- kanalni holter EKG 48 h - sa opisom kardiologa6000
12- kanalni holter EKG 24 h TEREN - sa opisom kardiologa6000
12- kanalni holter EKG 48 h TEREN - sa opisom kardiologa9000

Ostali Cenovnici