Interna Medicina

*Napomena: Cene odredjenih pregleda mogu biti različite usled posebnih zahteva koje može propisati lekar.

**Napomena: Cene pregleda koji nisu zakazani a obavljaju se van radnog vremena, uvećavaju se za 50% od redovne cene.

PREGLEDCENA – RSDPOPUST
Pregled interniste sa EKG-m40000.00%
Pregled interniste - kućna poseta80000.00%
Pregled interniste - preoperativna priprema40000.00%
Ultrazvuk srca sa Color Doppler-om35000.00%
EKG - bez opisa7000.00%
EKG - sa opisom15000.00%
EKG TEREN20000.00%
EKG TEREN - sa opisom35000.00%
Holter pritiska 24 h AMP - sa opisom kardiologa40000.00%
Holter pritiska 24 h AMP TEREN - sa opisom kardiologa60000.00%
12- kanalni holter EKG 24 h - sa opisom kardiologa45000.00%
12- kanalni holter EKG 48 h - sa opisom kardiologa65000.00%
12- kanalni holter EKG 24 h TEREN - sa opisom kardiologa80000.00%
12- kanalni holter EKG 48 h TEREN - sa opisom kardiologa100000.00%

Ostali Cenovnici