Ultrazvuk UZ - ordinacija Vaša kuća zdravlja

ultrazvuk pregled vidikovac beograd

Ultrazvučna dijagnostika zbog svoje jednostavnosti, neškodljivosti, neinvazivnosti i zavidne informativnosti, predstavlja gotovo nezaobilaznu dijagnostičku metodu u velikom broju ambulantnih i kliničkih protokola.

Pregledi se obavljaju na savremenom Hitachi - Aloka ProSound Alpha 5 aparatu. U “Vašoj kući zdravlja” možete da izvršite većinu ultrazvučnih dijagnostičkih pregleda:

 • Color Doppler Scan krvnih sudova vrata – ultrazvučni pregled krvnih sudova vrat
 • Color Doppler Scan krvnih sudova ektremitet
 • Ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • Ultrazvučni pregled abdomena i urotrakta
 • Ultrazvučni pregled prostate
 • Ultrazvučni pregled dojke
 • Najveća greška u lečenju bolesti jeste da postoje lekari za telo i lekari za dušu, iako se ova dva ne mogu razdvojiti.

  ~ Plato

  Lekar specijalista koja postavlja dijagnozu samostalno obavlja pretrage ultrazvučne dijagnostike, EKG-a itd. Lekar specijalista poseduje dodatne certifikate o samostalnom obavljanju takvih pretraga uz specijalistički ispit. Uz ultrazvuk lekar ima kompletan uvid u celokupno stanje organizma i tegobe, uključujući telesno i psihičko stanje pacijenta u radnom i familijarnom okruženju i istražuje uticaj bolesti na celoukupno stanje pacijenta.

  S obzirom da ordinacija Vaša kuća zdravlja ima širok vidokrug rada i mogućnost dijagnostike odmah u ordinaciji, valja napomenuti da u našoj ordinaciji uspešno postavljamo dijagnoze i rano otkrivanje raznih vrtsa bolesti. Ultrazvuk je jedan od najboljih našina za rano otkrivanje bolesti.

  Share: