Specijalistički / Internistički pregled

Kardiovaskularni pregled - ordinacija Vaša kuća zdravlja

kardiovaskularni pregled hirurgija vidikovac beograd

Kardio vasularni pregeled je pregled u području srca i krvnih žila. Pregled se sastoji od kardiološkog pregleda s 12 kanalnim EKG-om, tokom kojeg je najveća pažnja posvećena istraživanju rizika za kardiovaskularne bolesti (povišen pritisak, povišene masnoće, šećerna bolest), zatim laboratorijskih pretraga koje uključuju KS, pretrage šećera u krvi, bubrežne parametre, parametre jetre i kompletan lipidogram (ukupni kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliceride), zatim se učini ultrazvuk srca, nakon njega test opterećenja na cikoergometru. Završno mišljenje uključuje procenu kardiovaskularnog rizika i izračun tkz risk scor-a.

Neka mladi lekari zanju da nikada neće naći zanimljiviju, poučniju knjigu od samog pacijenta.

Giorgio Baglivi

Pretraga je namenjena svima koji ne boluju od kardiovaskularnih bolesti ili znaju da imaju neki od uticaja rizika ili pak imaju bliske rođake (roditelji, braća, sestre) s teškim oblicima kardiovaskularnih bolesti, a žele saznati koliki je njihov kardiovaskulani rizik, što treba promeniti u načinu života, načinu prehrane, da li je potrebno uzimati lekove i sl. Kardio vaskularni pregled može sprečiti niz neželjenih posledica.

Share: